Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Site - Seeing # andwhatelseisthere.com *In their own words: We are a Bangkok-based corporate ordinary duo who loves fooling around with the lenses and randomly digging on independent fashion design and inspirational photography.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου